Magister 6 storing

Sinds 21 september kan er vertraging zijn bij het werken in of verbinding maken met Magister 6. 

Helaas heeft SchoolMaster (het bedrijf dat Magister beheert) nog niet kunnen vaststellen wat de oorzaak is van deze storing. Er wordt hard gewerkt aan een analyse en de oplossing.

Excuses voor het ongemak!

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Op maandag 26 en donderdag 29 september komt de schoolfotograaf voor het fotograferen van de leerlingen en hun klas. 

Het schema met tijden en klassen is te downloaden via de link hieronder:

pdfSchoolfotograaf_week_39.pdf

Ouderavonden brugklassen

Ouderavonden brugklassen

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in de brugklassen van de locatie Oosterstraat,

Op donderdag 29 september en maandag 3 oktober zijn er informatie-avonden voor u als ouder(s)/verzorger(s) van een leerling in de brugklas. In de brieven hieronder leest u meer informatie (deze brieven zijn ook aan u en aan de leerlingen verzonden via e-mail).

ouderavond_29_september_-_klas_1E_1F_1G_g1a_g1b
ouderavond_3_oktober_-_klas_1A_1B_1C_1D

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

In overleg met externe instanties waaronder de leerplichtambtenaar en de jeugdarts hebben we gemeend het verzuimbeleid op onze locatie aan te passen. Met name het ziekteverzuim wordt elk jaar hoger en dat heeft niet altijd een medische reden. Ook in de media wordt een deel van het ziekteverzuim wel aangeduid als het nieuwe spijbelen.

We hebben het huidige verzuimbeleid dan ook nog eens kritisch tegen het licht gehouden en komen tot een aantal afspraken, die u via de link hieronder kunt inzien. (Deze brief is ook via e-mail aan ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.)

brief_ouders_verzuimbeleid_2016-2017

Ouderavond vwo 3

Ouderavond vwo 3

Op dinsdag 27 september organiseren we een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van vwo 3. De avond begint om 19.30 uur in de locatie Oosterstraat. Meer details vindt u in de uitnodiging die u hieronder kunt downloaden.

ouderavond_vwo_3_2016

Ik zie u graag op  27 september!

J.Heyse
(teamleider vwo 3 en 4)

Meer nieuws Abonneren op het nieuws via: feed-image e-mail