Presentatie profielwerkstukken havo 5

Presentatie profielwerkstukken havo 5

Op woensdag 17 februari begint om 19:00 uur, in het schoolgebouw aan de Oosterstraat, de profielwerkstukpresentatieavond voor leerlingen van de havo-5 klassen. De kandidaten presenteren dan aan hun begeleider en belangstellenden het profielwerkstuk dat zij in de eerste maanden van het 5e cursusjaar hebben geschreven. Verspreid over een aantal lokalen informeren de leerlingen, in sessies van een kwartier, het publiek over de inhoud en de conclusies van hun werkstukken.

U bent van harte welkom om getuige te zijn van dit spannende gebeuren.

Esdal College leest voor op de Lisdodde!

Esdal College leest voor op de Lisdodde!

Leerlingen uit klas 1 van de locaties Oosterstraat en Boermarkeweg hebben op woensdag 3 februari voorgelezen aan leerlingen van basisschool de Lisdodde in Emmen. De leerlingen uit groep 6 tot en met 8 kregen verhalen uit verschillende culturen te horen. Na afloop mochten de basisschoolleerlingen vragen stellen aan onze brugklassers over hun cultuur.

De grote Esdal-musical: 'WAK!'

Mis het niet. Op woensdag 24 februari in Theater De Muzeval ’s avonds.

De repetities zijn in volle gang. Meer dan honderd leerlingen en leraren van de locatie Oosterstraat brengen deze spannende voorstelling voor het voetlicht. Een ijskoud verhaal, met bomijs en drama. Met medewerking van het Esdal Schoolorkest, de cultuurklassen en de sportklassen. Dit jaar beleven we de Elfstedentocht in de Muzeval! De musical is geschreven door Ted Schilder en Pieter Immenga. De muziek is van Wiebe Hof.

Kaarten zijn te bestellen via bestelformulieren die bij de concierge liggen!

(Denk mee over de) Gezonde School!

(Denk mee over de) Gezonde School!

Vorig schooljaar is er start gemaakt om het Esdal College, locatie Oosterstraat tot Gezonde School te maken. Hiervoor is een projectgroep ingesteld. We willen graag effectief aandacht aan gezondheid besteden en richten ons daarbij op bewegen en voeding. Het is onze insteek om daarbij alle betrokkenen, dus leerlingen, ouders en docenten te betrekken. Ons doel is om de gezondheid en gezonde leefstijl te bevorderen. Door de bewustwording hiervan, wordt het gemakkelijker om tot gezond gedrag te komen.

Tot nu toe werd er met name bij de vakken verzorging, biologie en LO aandacht aan deze thema’s besteed. Sinds vorig jaar is dat uitgebreid met het bewegingsprogramma IRun2Bfit en zijn er stappen gezet op gebied van de Gezonde schoolkantine.

Lees meer: (Denk mee over de) Gezonde School!

Ouderavonden buitenlandexcursies H4/V5

Ouderavonden buitenlandexcursies H4/V5

Op de volgende data vinden ouderavonden plaats, voor ouders van leerlingen die naar het buitenland op excursie gaan: 

Dinsdag             16 februari      Berlijn ( coördinator J. Westendorp)

Donderdag        18 februari       Parijs ( coördinator J. Lubbers)

Maandag           22 februari       Londen ( coördinator H. Post)

Dinsdag             23 februari      Oostenrijk ( coördinator J. Zuur)

Woensdag           9 maart         Florence ( coördinator W. Jansen)

 

De leerlingen ontvangen via de organisatie een uitnodiging.

Kick-off IRun2BFit

Dinsdag 26 januari hebben de leerlingen van de sportklas leerjaar 2 als kick-off voor de 4 mijl van Emmen een bootcamp gehad. De leerlingen werden onder leiding van personal trainer Jeffrey flink in het zweet gewerkt. Het was zwaar maar vooral erg leuk!

 

Meer nieuws Abonneren op het nieuws via: feed-image e-mail