Esdal NieuwsFAQ

‘Brede brugklas maakt niet vanzelf kansrijker’

‘Brede brugklas maakt niet vanzelf kansrijker’

8 november 2023
Artikel Financieel Dagblad – Ardi Vleugels

‘Brede brugklas maakt niet vanzelf kansrijker’

Laat leerlingen op latere leeftijd een schoolrichting kiezen, schrijven meerdere politieke partijen in hun verkiezingsprogramma. Maar zijn kinderen die later kiezen echt beter af?

In het kort

  • Veel politieke partijen delen de wens om later dan in groep 8 een schoolkeuze te maken.
  • Het vorige kabinet besloot geen brede brugklassen in te voeren en schrapte subsidie daartoe voor komend jaar.
  • Het onderwijsveld ziet juist kansen — mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De roep om kinderen langer de tijd te geven voor ze een onderwijsniveau moeten kiezen, klinkt steeds luider. Ook in de verkiezingsprogramma’s van PvdA-Groen-Links, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, Volt en CDA staan wensen voor brede brugklassen en een later selectiemoment. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en ouders kritisch.

In Nederland krijgen kinderen op 12-jarige leeftijd hun schooladvies, waar dat in andere landen vaak gebeurt als ze 14, 15 of 16 zijn. De gedachte achter het uitstellen van dat advies is dat kinderen extra tijd krijgen om zich te ontwikkelen, tot de tweede of derde klas, voor ze op een bepaald schooltype eindigen. Dat kan vooral voor leerlingen met laagopgeleide ouders gunstig zijn, blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek.

Lees verder