Esdal NieuwsFAQ

Dorian slaagt met vier profielen op het gymnasium!

Dorian slaagt met vier profielen op het gymnasium!

“Ik wil iets doen voor mensen die hetzelfde recht verdienen als anderen,” zegt Dorian Knip. Dorian is geslaagd voor zijn vwo-diploma. Om preciezer te zijn, hij is geslaagd voor zijn gymnasiumdiploma met vier profielen! Een heel bijzondere prestatie.

De keuze voor het Esdal College was door Dorian snel gemaakt en het is een goede keuze geweest. Al sinds de brugklas zit Dorian in de leerlingenraad. Het meedenken met de school, zijn gevoel voor verantwoordelijkheid en een bijdrage willen leveren aan het leerlingwelzijn zijn voor hem onderwerpen waar hij zich graag voor wil inzetten. In de leerlingenraad heeft Dorian diverse functies bekleed en hij is dit schooljaar voorzitter. Hij wil nadrukkelijk noemen dat hij zich gesteund voelt door anderen en dat hij mét hen deze taak uitgevoerd heeft. Deze taken heeft hij nu overgedragen aan zijn opvolgers.

Toen in vwo 3 de profielkeuze aan de orde kwam, was het voor Dorian moeilijk kiezen welk profiel hij zou gaan volgen, daarom koos hij alle vier profielen. Eigenlijk had hij ook nog Frans willen volgen. Naast de vier profielen, met ook Latijn en Grieks, was Dorian actief in de leerlingenraad, de DMR, de klankbordgroep, de schoolkrant, de debatclub, MEP en in vwo 6 in de jaarboekcommissie en galacommissie.

Met weemoed verlaat Dorian het Esdal College om in Utrecht naar het Law College te gaan, een verdieping van de studie rechtsgeleerdheid. Hij kijkt positief terug op zijn Esdal tijd. Zijn doel is iets op nationaal of internationaal niveau te gaan doen om zich in te kunnen zetten voor mensen. En dan met name inzetten voor mensen die hetzelfde recht verdienen als anderen.