Esdal NieuwsFAQ

Esdal College werkt samen met Kentalis voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

Esdal College werkt samen met Kentalis voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat een leerling zich thuis voelt op school en dat de leerling de lessen goed kan volgen. Wanneer de omstandigheden dat toelaten, het liefst op een school voor regulier onderwijs. Dat is de reden dat het Esdal College en Kentalis de handen ineen hebben geslagen en vanaf het schooljaar 2021-2022 werken in een zogeheten mediumsetting. In deze mediumsetting komen de voordelen van het regulier onderwijs en de expertise van Kentalis bij elkaar. Beide partijen doen er alles aan om te zorgen dat leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zich begrepen voelen, zelfredzaam zijn en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Hoe het werkt
De leerlingen kunnen op twee locaties van het Esdal College in Emmen (locatie Boermarkeweg en het Esdal Vakcollege) regulier onderwijs volgen. Om deze leerlingen de juiste aandacht en begeleiding te bieden, zijn de Kentalis-professionals regelmatig aanwezig op de school. De ondersteuning van de ambulante begeleiders is niet alleen gericht op de leerlingen. Ook de docenten worden geschoold op het gebied van leren en leven met een communicatieve beperking, zodat men inzicht krijgt in de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen en praktische handvatten krijgt om hieraan tegemoet te komen.

Over Kentalis
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland.