Esdal NieuwsFAQ

Absentie/verzuim (locatie Oosterhesselen)

Wanneer leerlingen door doktersbezoek, tandartsbezoek etc. niet op school kunnen komen, moeten ouder(s)/verzorger(s) de school hiervan van tevoren, doch uiterlijk ’s ochtends voor aanvang van de school, in kennis stellen. Ze kunnen telefonisch of via de mail contact opnemen met de administratie. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen ziek melden via Magister. Wanneer een leerling afwezig is zonder bericht van afmelding, neemt de school onmiddellijk contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Bij ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) moet de leerling de gespijbelde tijd dubbel inhalen.