Esdal NieuwsFAQ

Absentie/verzuim

Wanneer leerlingen door ziekte, doktersbezoek, tandartsbezoek etc. niet op school kunnen komen, moeten ouders/verzorgers de school hiervan van tevoren, doch uiterlijk ’s ochtends voor aanvang van de school, in kennis stellen. Ouders/verzorgers kunnen leerlingen ziekmelden via Magister. Wanneer een leerling afwezig is zonder bericht van afmelding, neemt de school onmiddellijk contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Bij ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) moet de leerling de gespijbelde tijd dubbel inhalen.