Esdal NieuwsFAQ

Absentie/verzuim

Wanneer leerlingen door ziekte, doktersbezoek, tandartsbezoek etc. niet op school kunnen komen, moeten ouders/verzorgers de school hiervan van tevoren, doch uiterlijk ’s ochtends voor aanvang van de school, in kennis stellen. Wanneer leerlingen afwezig zijn zonder bericht van afmelding, neemt de school onmiddellijk contact op met de ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) moet de leerling de gespijbelde tijd dubbel inhalen.