Esdal NieuwsFAQ

Activiteiten (locatie Borger)

Op de locatie Borger worden verschillende extra activiteiten georganiseerd. Activiteiten zijn gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en op het versterken van de onderlinge band. Een aantal van deze activiteiten is verplicht, er zijn er ook die vrijwillig zijn. Voor een aantal, ook verplichte, activiteiten wordt via de schoolkosten een bijdrage van ouders/verzorgers gevraagd.

Vaste activiteiten in de onderbouw
leerjaar 1: kennismakingsdag, kunst en cultuur/lob-week, excursie, schoolfeest, sportdagen
leerjaar 2: kunst/cultuur/lob-week, excursie, deelname stille tocht 4 mei, schoolfeest, sportdagen

Vaste activiteiten in de bovenbouw
leerjaar 3: kunst/cultuur en lob-activiteiten, excursie, sportdagen.
leerjaar 4: kunst/cultuur/lob-activiteiten, excursie, sportdag, een gala-avond , stuntdag

Daarnaast worden incidenteel activiteiten georganiseerd. Aan een aantal van deze activiteiten zijn kosten verbonden. Hierbij gaan we uit van het goedkoopste aanbod. Een paar keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin melding wordt gemaakt van de activiteiten op school.