Esdal NieuwsFAQ

Activiteiten

Buitenschoolse activiteiten
Leerlingen zijn op school om te leren. Een goede en gezellige sfeer is hierbij heel belangrijk, daarom is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Een aantal keren per jaar organiseren wij activiteiten. Veel leerlingen genieten ieder jaar weer van de activiteiten die we buiten het reguliere lesprogramma organiseren, zoals een filmavond of een schoolfeest.

Internationalisering
Door de moderne media is de leefwereld van leerlingen veel groter geworden. Ze komen de hele wereld over. Wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen echt in contact komen met leerlingen uit andere landen. Daarom organiseren we uitwisselingen met scholen uit het buitenland. Eerst kennismaken via internet, e-mail en andere media en vervolgens bij elkaar op bezoek. Dan wordt er samen een thema uitgewerkt. Op dit moment hebben we contacten met scholen in Duitsland, Polen en Zweden.

Sportactiviteiten
Sport neemt een belangrijke plek in bij ons op school. We hebben de beschikking over twee moderne gymzalen en een prachtig kunstgrasveld met atletiekbaan. Voor alle leerlingen staat sport op het lesrooster, variërend van twee tot vier uur per week. Leerlingen die dat willen, kunnen bovendien tijdens de keuze-uren voor nog meer extra sport kiezen. Jaarlijks draaien wij een sportprogramma waarbij we leerlingen stimuleren en voorbereiden om mee te doen aan de Esdal Loop tijdens het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen.

Culturele voorstellingen
Een aantal docenten zorgt er ieder jaar weer voor dat er leuke en leerzame voorstellingen zijn voor de leerlingen. Deze vinden vrijwel altijd onder schooltijd plaats. We nodigen daarvoor artiesten uit die erin zijn gespecialiseerd om kunst en cultuur onder de aandacht van jongeren te brengen. Ook worden er voorstellingen buiten school bezocht. Voor de bovenbouwklassen worden er speciale CKV-weken georganiseerd.