Esdal NieuwsFAQ

Activiteiten/buitenschoolse activiteiten

Elk schooljaar organiseren we een aantal activiteiten op onze school. We bezoeken toneel- en muziekvoorstellingen en gaan naar tentoonstellingen. Er zijn sportdagen en sporttoernooien, klassenavonden etc.  Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle eersteklassers introductieactiviteiten. Voor de leerlingen die starten in leerjaar 2 en 3 wordt er ieder jaar een één of meerdaagse activiteit georganiseerd als onderdeel van het programma “Goede Start”. De leerlingen leren elkaar snel beter kennen. Ook de mentoren en docenten krijgen snel een betere kijk op de samenstelling van hun nieuwe groep(en).

In de bovenbouw staan diverse sportieve en culturele activiteiten op het programma. Een deel van het lesprogramma speelt zich buiten de school af. De leerlingen leggen bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken af, bezoeken theatervoorstellingen en musea. In leerjaar 3 en 4 worden de leerlingen voorbereid op een beroepsopleiding in het mbo. De school organiseert stages en excursies die onderdeel van het lesprogramma zijn.