Esdal NieuwsFAQ

Activiteiten (locatie Oosterstraat)

Wij bieden meer dan een diploma alleen,  we willen ook bijdragen aan de culturele, sociale en maatschappelijke vorming van de leerlingen. Daarom organiseren wij allerlei activiteiten naast het lesprogramma:

 • Aan het begin van elk schooljaar zijn er kennismakingsprogramma’s voor de verschillende leerjaren. Deze activiteiten zijn vooral belangrijk voor leerlingen die voor het eerst bij ons op school komen (bijvoorbeeld de brugklassen) en voor leerlingen die in een nieuwe klas terechtkomen (bijvoorbeeld het tweede en vierde leerjaar).
 • Het is in de bovenbouw van het vwo mogelijk om een internationaal erkend diploma in de Engelse taal te behalen: Cambridge Engels.
 • Voor de Spaanse taal kunnen leerlingen eveneens een officieel internationaal erkend certificaat behalen.
 • Wij zijn een CultuurProfielSchool. Kunst en cultuur nemen op onze school een belangrijke plaats in. Alle klassen van de onderbouw nemen deel aan het programma van kunst en cultuur Drenthe. Voortvloeiend uit het vak culturele en kunstzinnige vorming is er jaarlijks een kunstontmoetingsdag voor alle vierde klassen. Regelmatig organiseren wij culturele avonden waar leerlingen hun talenten op het gebied van muziek, dans en voordracht tonen. Het Esdal College heeft een schoolorkest.
 • Leerlingen van havo-3 en vwo-3 gaan een week op maatschappelijke stage.
 • Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw zijn excursies een vast onderdeel van het programma. Aardrijkskunde, kunstgeschiedenis, biologie en de klassieke talen zijn daarbij vaak vertegenwoordigd, maar ook bij vakken als geschiedenis, natuurkunde en lichamelijke oefening komen excursies voor. Leerlingen in de bovenbouw maken een meerdaagse excursie naar het buitenland.
 • Al heel lang nemen leerlingen van vwo-4 en -5 deel aan de debatwedstrijd van het Model Europees Parlement (MEP). In de raadszaal van het gemeentehuis van Emmen wordt in een nagebootste zitting van het Europese Parlement de afvaardiging van de school aan de provinciale en landelijke wedstrijd bepaald. Al een aantal keren is een leerling van de locatie Oosterstraat doorgedrongen tot de Europese finale in Straatsburg.
 • Naast het MEP doen onze leerlingen ook mee aan andere debatwedstrijden, zoals het Lagerhuis.
 • Wij organiseren meerdere keren per jaar sportdagen en toernooien voor alle leerjaren.
 • Wij doen regelmatig mee aan landelijke wedstrijden, zoals de Olympiades voor verschillende vakken, de kangoeroewedstrijd voor wiskunde e.d.
 • Leerlingen die hun talent op het gebied van sport of kunstzinnige vorming verder willen ontwikkelen kunnen in aanmerking komen voor faciliteiten om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te combineren met hun schoolloopbaan. De school voert regelmatig overleg met de betreffende sportorganisaties en instellingen en houdt samen met de leerlingen hun schoolresultaten nauwlettend in het oog. Om deze leerlingen niet in een uitzonderingspositie te plaatsen, worden zij niet in aparte klassen ingedeeld.