Esdal NieuwsFAQ

Algemene ouderavond (locatie Oosterstraat)

Eens per jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond. Deze avond staat in het teken van een algemeen opvoedkundig thema, waarover een deskundige, vaak van buiten de school, een inleiding geeft. Daarnaast kent deze avond een huishoudelijk gedeelte waarin de jaarverslagen van de ouderraad aan de orde komen.