Esdal NieuwsFAQ

Bovenbouw havo (locatie Oosterstraat)

Wij hebben ervoor gekozen om het derde leerjaar havo onder te brengen in de bovenbouwafdeling. Hiermee beogen we dat de aansluiting met de zogenaamde Tweede Fase (havo 4 en 5) soepeler verloopt. In dit derde leerjaar kiest de leerling het studieprogramma voor deze Tweede Fase. Het programma in havo-4 en -5 is georganiseerd in vier profielen die aansluiten op de vervolgopleidingen:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek

Binnen deze profielen kiest een leerling zijn of haar vakken. De school biedt een groot aantal vakken aan, waaronder ook vakken als bedrijfseconomie, BSM (bewegen, sport en maatschappij), MAW (maatschappijwetenschappen), informatica en NLT (natuur, leven en technologie). De vakken voor de leerjaren havo-4 en -5 zijn vermeld in de lessentabellen. Het diploma geeft toegang tot het hbo. In principe is het ook mogelijk om door te stromen naar vwo-5. Dit is mede afhankelijk van het in havo-5 gekozen profiel en de gekozen vakken.