Esdal NieuwsFAQ

Bovenbouw vwo (locatie Oosterstraat)

De bovenbouw vwo begint in vwo-3. Vanaf leerjaar 4 zijn er geen aparte atheneum- en gymnasiumklassen, maar is het vwo ongedeeld. Evenals bij havo is het programma vanaf vwo-4 georganiseerd in vier profielen die aansluiten op de vervolgopleidingen:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek

Op het vwo bieden wij een groot aantal vakken aan, waaronder ook vakken als bedrijfseconomie, BSM (bewegen, sport en maatschappij), MAW (maatschappijwetenschappen), filosofie, wiskunde D en informatica. Op het vwo hebben de leerlingen dus optimale keuzemogelijkheden.

De vakken voor de leerjaren vwo-4, -5 en -6 zijn vermeld in de lessentabellen. De vwo-opleiding duurt zes jaar. Het vwo-diploma geeft toegang tot de universiteit.