Esdal NieuwsFAQ

CKV en de cultuurpas

Alle leerlingen krijgen een aanbod aan kunst en cultuur door middel van voorstellingen, excursies en/of workshops. In leerjaar drie volgen de leerlingen een programma dat voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan kunstzinnige en culturele vorming. Een deel van dit programma zal plaatsvinden in het Esdal theater. Daarnaast krijgen alle leerlingen elk jaar een cultuurpas waarmee zij korting kunnen krijgen bij theatervoorstellingen, musea en bij sommige winkels. Deze pas wordt ook gebruikt voor entree bij musea en korting op het reizen per trein tijdens buitenschoolse activiteiten.