Esdal NieuwsFAQ

Coaching

In leerjaar 1 werken de leerlingen met een flexibel rooster. Dit betekent voor de leerlingen dat zij ongeveer 1/3 deel van hun rooster, de zogenoemde flexuren, zelf kunnen invullen. Leerlingen maken dus bepaalde keuzes: of ze gaan extra werken voor vakken waar ze wat meer moeite mee hebben of ze kunnen verdiepen als daar behoefte aan is of ze kiezen voor iets dat niet in de normale leerstof zit, maar wel past bij hun belangstelling. Er worden coaches ingezet om dit keuzeproces voor de flexuren te begeleiden. Ook kunnen de coaches bepaalde flexuren verplicht stellen, mocht dit wenselijk zijn.

Alle docenten hebben een training op het gebied van coachingsvaardigheden gevolgd en kunnen als coach ingezet worden.

Het is de bedoeling dat de coach tenminste eenmaal per twee weken een coachmoment met de leerling heeft.