Esdal NieuwsFAQ

Communicatie

De school hecht veel waarde aan een goede communicatie met alle betrokkenen.

Communicatie met leerlingen verloopt zoveel mogelijk via Magister en via de schoolmail. Het huiswerk en andere vakgerelateerde informatie wordt door de docenten gecommuniceerd via de Magisteragenda en ELO (elektronische leeromgeving).

Ouders/verzorgers worden via de mail op de hoogte gebracht van ouderavonden en informatieavonden. Via de website van de school en via mail wordt algemene informatie en nieuws gecommuniceerd.

Belangrijke gepersonaliseerde correspondentie gaat per post.