Esdal NieuwsFAQ

Communicatie

De school hecht veel waarde aan een goede communicatie met alle betrokkenen.

Communicatie met leerlingen verloopt zoveel mogelijk via Magister. Het huiswerk en andere vak gerelateerde informatie wordt door de docenten gecommuniceerd via de Magisteragenda en ELO (elektronische leeromgeving). Communicatie over actuele roosterwijzigingen gaat via Zermelo en/of Magister.

Ouders/verzorgers worden via de Magistermail op de hoogte gebracht van ouderavonden en ouderspreekavonden n.a.v. de rapporten.

Via de website van de school en via de nieuwbrief voor ouders wordt algemene informatie en nieuws gecommuniceerd.

Belangrijke persoonlijke correspondentie gaat per post.