Esdal NieuwsFAQ

Corvee (locatie Borger)

Het is een goede gewoonte, dat leerlingen helpen bij het netjes houden van de kantine, het schoolplein en de schoolomgeving. Leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3 verrichten bij toerbeurt corveewerkzaamheden in de kantine (na elke pauze). Een keer per week controleren leerlingen de omgeving en ruimen op waar nodig.