Esdal NieuwsFAQ

Corveewerkzaamheden

Het is een goede gewoonte dat leerlingen helpen bij het netjes houden van de kantine, het schoolplein en de schoolomgeving. Leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3 verrichten bij toerbeurt corveewerkzaamheden in de kantine (na elke pauze). Soms moet een leerling corveewerkzaamheden verrichten als straf.