Esdal NieuwsFAQ

Cultuurkaart (locatie Borger)

Kunst- en cultuureducatie vinden wij belangrijk. In leerjaar 1 t/m 4 krijgen de leerlingen op verschillende manieren hiermee te maken. Ze zien voorstellingen, volgen workshops, gaan op excursie en kunnen in de onderbouw kiezen voor creatieve vakken.

Alle leerlingen krijgen elk jaar de cultuurkaart (cjp-pas) waarmee zij kortingen krijgen bij musea, voorstellingen, bioscoop en in een aantal winkels.

In leerjaar 3 is culturele kunstzinnige vorming (ckv) een examenonderdeel, dat ook in leerjaar drie wordt afgesloten.