Esdal NieuwsFAQ

Cultuurprofielschool

De locatie Oosterstraat is een van de twee CultuurProfielScholen van Drenthe. Dit kwaliteitskeurmerk wordt door een landelijke vereniging van leraren en schoolleiders verleend aan scholen die kunst en cultuur een belangrijke rol laten spelen in hun onderwijs.

Op onze school wordt zo veel mogelijk gedaan om kunst en cultuur te integreren. Zo wordt er onder andere beeldend en creatief gewerkt tijdens de lessen aardrijkskunde en Nederlands.

Naast de reguliere stroom kunnen leerlingen kiezen voor de cultuurstroom. Er wordt in het lesprogramma nog meer aandacht besteed aan kunst en cultuur. Zo wordt er regelmatig een bezoek gebracht aan theaters en musea.

Veel meemaken!
Op onze school gonst het jaarlijks van de culturele activiteiten. Zo zijn er naast de culturele avonden, de musical en het eindexamenconcert de kunstdagen. Op deze kunstdagen worden thema’s door alle leerlingen op een verschillende manier benaderd. Bijvoorbeeld via dans, zang, hiphop, tekstschrijven en/of toneel.
De culturele instellingen van Emmen zoals het ATLAS Theater, het filmhuis en het gemeentelijke expositie centrum (CBK Emmen) spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Kunstenaars en vakdocenten uit de omgeving zijn vaak drukdoende in onze school.

Cultuur leert anders
Onze overtuiging is dat kinderen hierdoor verbindingen leren zien tussen de wereld en de lesstof. Door creatief actief te zijn, in de lessen, leren de kinderen beter onthouden en zichzelf beter kennen. Kunst communiceert en leert samenwerken.