Esdal NieuwsFAQ

Decaansite (locatie Oosterstraat)

Via de link www.esdalcollege.dedecaan.net kom je op een speciale decaansite. Ouders/verzorgers kunnen zich ook voor deze site aanmelden. Op deze website vind je een schat aan informatie over profielkeuze, studiekeuze en studeren in het algemeen. Een bezoek aan deze site is beslist de moeite waard. De decanen plaatsen onder het kopje ‘Handig’ hun presentaties van de diverse leerjaren en ander informatief materiaal. Dat is handig, want zo kun je het besprokene nog eens nalezen of – mocht je de avond van de presentatie zijn verhinderd – toch kennis nemen van de geboden informatie. Daarnaast is er een handige opsomming te vinden van alle studies en de daarbij behorende toelatingsvoorwaarden. Zinvol is de mogelijkheid om via mail in contact te komen met beroepsbeoefenaren of studenten aan hogeschool of universiteit. Dat item is te vinden onder het kopje ‘Keuzekenners’. Er is ook een forum waarop een leerling vragen kan plaatsen en de discussie tussen medescholieren over LOB-zaken kan volgen.