Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr)

De DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) bestaat uit twee geledingen: ouders/leerlingen en personeel. De deelraad heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal besluiten die het locatiebeleid betreffen. De deelraad heeft ook een afvaardiging naar de centrale medezeggenschapsraad van het Esdal College.

Oudergeleding

  • mevr. Baron
  • mevr. Becker
  • mevr. Meinema
  • dhr. Schumann
  • vacature

Personeelsgeleding

  • mevr. Boer
  • mevr. Dekker
  • dhr. van Goor
  • dhr. Hein
  • mevr. Maatje

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.