Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr)

De DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) bestaat uit twee geledingen: ouders/leerlingen en personeel. De deelraad heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal besluiten die het locatiebeleid betreffen. De deelraad heeft ook een afvaardiging naar de centrale medezeggenschapsraad van het Esdal College.

Oudergeleding
– dhr. Boxem
– mevr. Grol
– mevr. Kemp
– mevr. Semmelink
– dhr. Sprenkels

Personeelsgeleding
– mevr. Boer
– dhr. Buiter
– mevr. Dekker
– dhr. van Goor
– dhr. Hein

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.