Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr) (locatie Boermarkeweg)

De DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) bestaat uit twee geledingen: ouders/leerlingen en personeel. De deelraad heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal besluiten die het locatiebeleid betreffen. De deelraad heeft ook een afvaardiging naar de centrale medezeggenschapsraad van het Esdal College.

Oudergeleding

 • mevr. Baron
 • mevr. Becker
 • mevr. Meinema
 • dhr. Schurmann
 • twee vacatures

Personeelsgeleding

 • mevr. Boer
 • mevr. Dekker
 • mevr. Van Gemert
 • dhr. van Goor
 • dhr. Hein
 • mevr. Maatje

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De DMR van de locatie Boermarkeweg is bereikbaar via dmr-boermarkeweg@esdalcollege.nl.