Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr) (locatie Borger)

Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- en instemmingsbevoegdheid t.a.v. Esdalbrede aangelegenheden. De locatie Borger heeft een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze heeft advies- en instemmingsbevoegdheid t.a.v. het beleid van de locatie. In de DMR hebben ouders en personeelsleden zitting. Ongeveer zes keer per jaar komen wij bij elkaar.

Voor vragen, aangaande de DMR, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de DMR van onze locatie, de heer Veenstra p.veenstra@esdalcollege.eu (tevens zijn de notulen op aanvraag altijd bij de heer Veenstra ter inzage).

Samenstelling DMR-Borger personeelsgeleding:

  • mevrouw R. Fledderus
  • mevrouw A. Kuijer (secretaris)
  • de heer P. Veenstra (voorzitter)

In de deelmedezeggenschapsraad van de locatie Borger hebben de volgende personen zitting:

  • mevrouw R. Fledderus
  • mevrouw A. Kuijer (secretaris)
  • de heer P. Veenstra (voorzitter)
  • mevrouw A. Boer
  • mevrouw F. Hoefste
  • mevrouw M.K.A. Modderman
  • de heer G. Bijker

De DMR van de locatie Borger is te bereiken via dmr-borger@esdalcollege.nl.