Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr)

In de deelmedezeggenschapsraad van de locatie Borger hebben de volgende personen zitting:

  • mevrouw R. Fledderus
  • mevrouw A. Kuijer (secretaris)
  • de heer P. Veenstra (voorzitter)
  • mevrouw A. Boer
  • mevrouw F. Hoefste
  • mevrouw M.K.A. Modderman

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de DMR.