Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr)

Onze locatie heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin hebben ouders/verzorgers en personeelsleden zitting. Daarnaast is er een DMR specifiek voor leerlingen. Deze commissies zijn nauw betrokken bij het beleid van de school.

In oktober zijn er nieuwe verkiezingen voor de DMR. Momenteel hebben zitting:

  • Henri Zomer (voorzitter), tevens afgevaardigde centrale MR
  • Riet Veenker (secretaresse)
  • Paulien Loves (personeelsgeleding)
  • Dennis Wobben (personeelsgeleding)
  • Ineke Baks (personeelsgeleding)
  • Wilma Wehkamp (oudergeleding)
  • Debby Hoving (oudergeleding)
  • Henry de Roo (oudergeleding), tevens afgevaardigde centrale MR

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De DMR van de locatie Klazienaveen is te bereiken via dmr-klazienaveen@esdalcollege.nl.