Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr) (locatie Oosterhesselen)

In de DMR zit een evenredige delegatie van het personeel en van ouders/verzorgers en leerlingen. De DMR bestaat uit acht personen en vergadert circa acht keer per jaar. De raad is de officiële gesprekspartner van de locatiedirectie. Alle genomen besluiten dienen ter goedkeuring of advisering aan de DMR te worden voorgelegd.

De ouders/verzorgers en het personeel van de locatie hebben elk een afgevaardigde in de centrale MR van het Esdal College.

Oudergeleding

  • vacant
  • mevrouw H. Woudenberg
  • de heer J. Wouters van den Oudenweijer
  • mevrouw J.Kikkert

Personeelgeleding

  • de heer P. Blanken (voorzitter)
  • mevrouw H. Pruijm
  • mevrouw G. van Oosten (secretaris)
  • mevrouw M. Jonker

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De DMR van de locatie Oosterhesselen is te bereiken via dmr-oosterhesselen@esdalcollege.nl.