Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

De wettelijk voorgeschreven medezeggenschap wordt op de locatie Oosterstraat vervuld door de deelraad. Uit deze deelraad hebben vier leden (één leerling, één ouder/verzorger & twee personeelsleden) ook zitting in de centrale medezeggenschapsraad van het Esdal College, waarin alle locaties zijn vertegenwoordigd. De bestuurlijke aangelegenheden waarvoor op locatie verantwoording moet worden afgelegd vallen onder de medezeggenschap van de deelraad. De raad is evenwichtig samengesteld uit een ouder-/leerling-geleding, bestaand uit vier leerlingen en vier ouders/verzorgers en een personeelsgeleding waarin acht medewerkers van de school zitting hebben. In een achttal jaarlijkse vergaderingen buigt de raad zich over beleidsmatige en financiële voornemens van de locatiedirectie. Afhankelijk van de aard van de te nemen besluiten heeft de raad, of een deel ervan, instemmingsrecht, dan wel adviesrecht. De wet medezeggenschap op scholen (WMS, www.infowms.nl) regelt per type besluit welke invloed de medezeggenschapsdeelraad kan hebben in het beslissingstraject.

Onze leerlingen die in de deelraad zitten zijn op het gebied van de medezeggenschap volwaardige raadsleden die zo hun specifieke inzichten over het voetlicht kunnen brengen.

Op dit moment bestaat de deelraad uit:

Oudergeleding
Hans Geenacker (voorzitter), hans@geenacker.com
Danny Dreves, danndrev@gmail.com
Esther Ket, esther.ket@planet.nl
Arnold Groote, arnoldgroote@gmail.com

Personeelsgeleding
Franck Schoonbeek (voorzitter), f.schoonbeek@esdalcollege.nl
Alyona Schuiling (secretaris), a.schuiling@esdalcollege.nl
Wilma Jansen, w.jansen@esdalcollege.nl
Johan Klabou, j.klabou@esdalcollege.nl 
Marc van der Haak, m.vanderhaak@esdalcollege.nl
Auke Oldenbeuving, a.oldenbeuving@esdalcollege.nl
Ben Lachmann, b.lachmann@esdalcollege.nl
Bert de Jong, b.dejong@esdalcollege.nl

Leerlinggeleding
Gijs vd Werf (H4), gijsvanderwerf@esdalcollege.eu
Carlijn Katerberg (V4), carlijnkaterberg@esdalcollege.eu
Madelief Spies (G3), madeliefspies@esdalcollege.eu
Stijn de Jonge (V6), stijndejonge@esdalcollege.eu

Notulist
Sonja Egberts, sonja@adtrem.nl

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De DMR van de locatie Oosterstraat is bereikbaar via dmr-oosterstraat@esdalcollege.nl.