Esdal NieuwsFAQ

Doorstroming onderbouw (locatie Boermarkeweg)

In de leerjaren 1 en 2 wordt op onze locatie mavo/havo-onderwijs gegeven. Onze leerlingen kunnen dan na twee jaar, bij gebleken geschiktheid, doorstromen naar het derde leerjaar van de mavo of naar het derde leerjaar van de havo. Leerlingen die in het eerste jaar zó goed presteren, dat ze duidelijk beter op hun plaats zijn op de havo, kunnen na het eerste jaar instromen in 2 havo.