Esdal NieuwsFAQ

Doorstroomrecht gl/tl naar havo

Leerlingen met een diploma theoretische leerweg of gemengde leerweg kunnen drempelloos, dus zonder extra voorwaarden, doorstromen naar 4 havo, als zij in tenminste één extra algemeen vormend vak succesvol eindexamen hebben gedaan. Het gaat om bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde, LO2 en beeldende vorming. Voor tl kan dat ook een experimenteel praktijkgericht vak zijn zoals T&T. Ook een vak dat met een schoolexamen wordt afgesloten is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school.

Overgangsregeling
Voor gl/tl-leerlingen die in 2021 en 2022 eindexamen doen in zes vakken, geldt een overgangsregeling. Leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen gl/tl worden toegelaten tot 4 havo wanneer zij gemiddeld minimaal een 6,5 hebben behaald op hun eindexamen en een positief advies hebben gekregen van de afleverende school.

De locatiedirecteur kan gemotiveerd afwijken van de overgangsregeling.