Esdal NieuwsFAQ

Dug-out (locatie Oosterstraat)

De dug-out biedt ondersteuning aan leerlingen die wat extra hulp nodig hebben naast de basisvoorzieningen die de school biedt. Deze extra hulp wordt aangeboden vanuit de dug-out. Dit is een vaste ruimte in de school waar deze leerlingen kunnen worden opgevangen en begeleid. De betreffende leerlingen volgen in principe het lesrooster van hun eigen klas. Per leerling wordt een eigen traject (handelingsplan) opgesteld afhankelijk van de begeleiding die nodig is. Voor sommigen zal dat betekenen dat ze op vaste tijden gesprekken hebben met hun persoonlijk begeleider, anderen zullen een deel van hun tijd zelfstandig in de dug-out aan het werk zijn. Er zullen ook leerlingen zijn die juist tijdens de pauze behoefte hebben aan een rustige plaats en daar mogen gaan zitten.

De aanmelding voor de dug-out loopt via de ondersteuningscoördinator. Deze beslist na overleg met mentor, leerlingcoördinator, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de ambulant begeleider of een leerling voor ondersteuning in dug-out in aanmerking komt.

De ondersteuningscoördinator op de locatie Oosterstraat is : mevrouw S. Keizers, s.keizers@esdalcollege.nl.