Esdal NieuwsFAQ

Dugout (locatie Borger)

Er zijn leerlingen die beter leren buiten de klas of die moeite hebben met bepaalde vaardigheden, zoals plannen, samenwerken, het omgaan met veranderingen of met sommige vakken. Voor hen is er de Dugout. Vanuit de Dugout begeleidt de trajectgroepbegeleider de leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, naast de basisvoorziening die de school biedt. De Dugout is een fijne plek in de school waar vaak iemand is om te helpen doelen te bereiken.