Esdal NieuwsFAQ

Dyslexie (locatie Boermarkeweg)

We zien dyslexie niet als een leerprobleem, maar als een hindernis die leerlingen met, waar nodig, onze hulp en een dosis extra inzet kunnen nemen. Het dyslexiebeleid op onze locatie moet voor de individuele leerling met een dyslexieverklaring maatwerk bieden op het terrein van het schoolse leren. De school bepaalt, na overleg met ouders/verzorgers, leerling en na het bestuderen van het dossier, van welke ondersteuning de leerling gebruik kan maken.

Op de locatie Boermarkeweg is mevrouw H. Smaal (h.smaal@esdalcollege.nl) contactpersoon dyslexie.