Esdal NieuwsFAQ

Dyslexie

De dyslexiebegeleider adviseert ouders/verzorgers en begeleidt leerlingen op het gebied van omgaan met dyslexie. Testen van leerlingen vindt plaats op aanvraag van docenten en of mentor. Zit een leerling in het risicogebied, dan wordt de leerling aangemeld voor een onderzoek bij het OPDC. Heeft de leerling al een dyslexieverklaring gekregen, dan heeft de leerling recht op meer tijd bij de toetsen en mag hij/zij gebruik maken van voorgelezen boeken en toetsen. De leerling krijgt begeleiding van onze dyslexiecoach die samen met de leerling gaat kijken welke manier van leren het beste past. Leerlingen die in het bezit zijn van dyslexieverklaring worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd. Samen met de dyslexiebegeleider wordt een plan gemaakt.

De dyslexiebegeleider op het Esdal Vakcollege Emmen is mevrouw K. Hars (k.hars@esdalcollege.eu).