Esdal NieuwsFAQ

Dyslexie (locatie Borger)

Naast extra aandacht voor rekenen is er ook extra aandacht voor taal. Taal hoort in onze opvatting thuis bij alle vakken. Wij vragen al onze docenten aandacht te besteden aan taal. Uitbreiding van de woordenschat en begrijpend lezen is een onderdeel van ieder vak. Op onze locatie worden alle leerlingen in leerjaar 1 gescreend op dyslexie. Dyslectische leerlingen krijgen een dyslexiepaspoort waarin de rechten en plichten van een dyslectische leerling staan omschreven. Dyslectische leerlingen hebben de mogelijkheid om toetsen digitaal te maken met behulp van het programma TextAid.

De dyslexiecoördinator is de heer Swart (r.swart@esdalcollege.nl).