Esdal NieuwsFAQ

Dyslexie

Als er een vermoeden is van dyslexie, wordt de leerling getest op leesvaardigheid. Indien nodig wordt er een speciaal programma geboden. Datzelfde geldt voor leerlingen met spellingsproblemen. Indien blijkt (na onderzoek door een deskundige) dat een leerling dyslectisch is, krijgt de leerling extra faciliteiten van de school (bijv. extra tijd bij toetsen en proefwerken). Daarnaast krijgt deze leerling specifieke hulp aangeboden.

Op de locatie Oosterstraat is mevrouw J. Renkema (j.renkema@esdalcollege.nl) contactpersoon dyslexie.