Esdal NieuwsFAQ

Dyslexie (locatie Oosterstraat)

Een leerling met dyslexie krijgt extra faciliteiten van de school: extra tijd bij tentamens en proefwerken. Afhankelijk van de toetsing, het leerjaar en het vak worden taalfouten minder zwaar gewogen. Aanvullende faciliteiten bieden we aan in overleg.

Als er een vermoeden is van dyslexie dan wordt de leerling getest op meerdere taalvaardigheden. Blijkt hieruit dat het vermoeden gegrond is dan wordt er een programma aangeboden. Dit wordt begeleid door de coördinator dyslexie. Indien gegrond dan wordt er een dyslexie-onderzoek aangeboden.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij taalproblemen.

Op de locatie Oosterstraat is mevrouw J. Renkema (j.renkema@esdalcollege.nl) contactpersoon dyslexie.