Esdal NieuwsFAQ

Excellentietraject (locatie Oosterstraat)

Heb jij een vwo- of gymnasiumadvies gekregen en heb jij op de basisschool verrijkingslessen gevolgd of heb jij levelwerk gedaan of ben jij hoogbegaafd en kun je meer aan? Dan is het excellentietraject vast iets voor jou! Dit is een aanvulling op de reguliere lessen. Op jouw lesrooster staat 1 uur extra voor het excellentietraject en daarnaast houd jij je bezig met projecten en opdrachten. De opdrachten zijn projectmatig en ontwikkelen zich van samenwerking naar individueel. Er worden ook buitenschoolse activiteiten, voor zowel jou en je klasgenoten als jouw familie georganiseerd. De activiteiten zijn gericht op het versterken van onderling sociaal contact, maar deelname hieraan is vrijwillig. Voor alle klassen worden twee keer per jaar excellentieavonden op het Esdal College gepland. Dat is het moment om de vorderingen van alle leerlingen te volgen en ook om kennis met elkaar te maken.

Wanneer jij je aanmeldt bij onze locatie, dan kun je aangeven dat je geïnteresseerd bent in het excellentietraject. Je ouder(s)/verzorger(s) worden dan gevraagd om toestemming te geven voor een begaafdheidsonderzoek. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het CBO. CBO staat voor Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, een instituut dat veel ervaring en kennis heeft op het gebied van excellente leerlingen. Jullie ontvangen de resultaten thuis en we bespreken deze op school tijdens een speciale avond. Dan hoor je ook of jouw score past bij het excellentietraject. Is jouw score niet hoog genoeg, dan gaan we met jou en je ouder(s)/verzorger(s) in gesprek en kunnen we besluiten om je voor een proefperiode toe te laten tot het excellentietraject.

In maart volgt een evaluatiegesprek met de coördinator excellentie. Als jouw schoolresultaten goed zijn, dan blijf je het excellentietraject volgen. Is dit niet het geval, dan kunnen we ervoor kiezen dat jij stopt met de extra activiteiten zodat jij je volledig kunt gaan richten op het regulaire lesprogramma. Wanneer jij na drie jaar het excellentietraject succesvol hebt afgerond, dan krijg jij een certificaat.

Ben jij geïnteresseerd? Neem dan vooral contact op met de coördinator excellentie: mevrouw Schuiling via a.schuiling@esdalcollege.nl.