Esdal NieuwsFAQ

Flexibel rooster (locatie Boermarkeweg)

We werken in de onderbouw en klas 3 met een flexibel rooster: ongeveer twee derde van het rooster wordt ingeruimd als vast deel waarin het kerncurriculum aangeboden wordt en een derde van het rooster omvat een flexibel deel waarin het keuzecurriculum wordt aangeboden. Dit betekent voor de leerlingen dat zij ongeveer een derde deel van hun rooster zelf kunnen invullen.

Dit leidt ertoe dat de leerlingen extra kunnen werken voor vakken waar ze wat meer moeite mee hebben, dat ze kunnen verdiepen als daar behoefte aan is of dat ze kiezen voor iets dat niet in de normale leerstof zit, maar wel past bij hun belangstelling.