Esdal NieuwsFAQ

Flexrooster

De manier waarop de lessen ingeroosterd zijn noemen we ‘flexrooster’. Binnen het flexrooster is vakwerktijd (vwt), keuzewerktijd (kwt) en huiswerktijd (hwt) gepland. Vakwerktijd bestaat uit blokken van 80 minuten. We noemen dit blok 1, blok 2, blok 3 en blok 4. Keuzewerktijd en huiswerktijd zijn blokjes van 40 minuten. In keuzewerktijd kiezen en plannen leerlingen zelf welk vak ze gaan doen. Ze schrijven zich via Magister in. De mentor helpt hierbij. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen 5 blokjes en hebben dagelijks 1 blokje hwt. Daarnaast hebben ze 3 blokken vwt. Leerlingen in leerjaar 3 en 4 kiezen 5 blokjes kwt en hebben dagelijks 4 vwt blokken.