Esdal NieuwsFAQ

Flexuren (locatie Boermarkeweg)

In leerjaar 1, 2 en 3 werken de leerlingen met een flexibel rooster. Dit betekent voor de leerlingen dat zij ongeveer een derde deel van hun rooster, de zogenoemde flexuren, zelf kunnen invullen. De leerlingen melden zich aan voor een flexuur via Magister. Magister is zo ingericht dat het aanmelden voor een bepaald flexuur niet meer mogelijk is als zich al 25 leerlingen hebben aangemeld. De maximale groepsgrootte is dus 25.