Esdal NieuwsFAQ

Gedragsproblemen

Leerlingen die gedragsproblemen vertonen, worden door middel van gesprekken en afspraken begeleid naar meer wenselijk gedrag. De ouders/verzorgers worden daarbij vroegtijdig betrokken. Mocht e.e.a. niet leiden tot verbetering, dan zijn er mogelijkheden als tijdstraf of schorsing. Een enkele keer krijgt een leerling een leer- en gedragscontract voorgelegd of wordt er samen met de ouders/verzorgers gezocht naar meer passende opleiding. Dit kan betekenen dat de leerling tijdelijk wordt doorverwezen naar de tussenvoorziening of van school wordt verwijderd. Geen enkele leerling mag de dupe worden van de misdragingen van een ander.