Esdal NieuwsFAQ

Gymnasium en excellentie

Gymnasium
Op de locatie Oosterstraat begint het gymnasium in leerjaar 1. Leerlingen maken kennis met het leven en denken van de Grieken en Romeinen. Welke taal spraken zij? Wie waren hun goden? Hoe organiseerden zij hun bestuur? Welke grote denkers brachten zij voort? En wat merken wij in onze samenleving nog van hun taal en cultuur? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod bij de vakken filosofie, klassieke cultuur en de klassieke talen.

Het gymnasiumonderwijs is anders:
• meer zelfstandig
• leerlingen moeten onderzoeken en leren analytisch te denken
• met projectweken

Het eerste half jaar krijgen leerlingen les in klassieke cultuur, daarna krijgen zij Latijn. Het vak filosofie volgt vanaf het tweede leerjaar. Naast deze ‘nieuwe’ vakken zijn er ook twee Z-uren, waarin zelfstandig wordt gewerkt aan opdrachten. In leerjaar 1 en 2 komt er veel techniek aan bod, maar ook opdrachten die te maken hebben met een taal of wiskunde. In leerjaar 3 wordt gekozen voor bèta-vakken of muziek en zijn de opdrachten daarop afgestemd. Er is altijd een docent aanwezig.

Projectweek en excursies
Twee keer per jaar is er een vakoverstijgende projectweek. Dat betekent dat er meerdere vakken bij betrokken zijn. Hierbij verdiepen leerlingen zich samen met andere leerlingen in één centraal onderwerp. In leerjaar 1 en 3 maken zij excursies die gericht zijn op de klassieke cultuur en in de bovenbouw gaan zij op reis naar Rome.

Goed voorbereid
Leerlingen die het gymnasium volgen, zijn goed voorbereid op de toekomst. Zij leren analytisch en kritisch te denken en leren hoe ze grote opdrachten/projecten moeten aanpakken.

Het gymnasium is voor leerlingen:
• met een vwo-advies van de basisschool
• die van uitdaging houden
• die zelfstandig kunnen werken en die graag van alles willen weten

Excellentiestroom
We kijken in de brugklas of een leerling mogelijk excellent is. Als we denken dat dat zo is, vragen we aan de leerlingen en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) of we hem/haar mogen laten testen door het CBO. CBO staat voor Centrum voor Begaafdheids Onderzoek, een instituut dat veel ervaring en kennis heeft op het gebied van excellente leerlingen.

Leerlingen kunnen zich dus niet opgeven, maar worden hiervoor geselecteerd in de loop van het eerste leerjaar. Als uit deze test blijkt dat een leerling excellent is en hij/zij gemotiveerd is om te leren, dan kan er in de flexuren gekozen worden voor projecten die speciaal gericht zijn op excellentie. De leerling maakt een portfolio met vaardigheden, projecten en extra bezigheden die hem/haar meer zullen uitdagen. Als het portfolio aan het einde van de schoolcarrière goed is afgesloten, krijgt hij/zij bij het einddiploma een officieel certificaat.

Dit traject kan op zowel het gymnasium als het atheneum gevolgd worden.