Esdal NieuwsFAQ

Gymnasium (locatie Oosterstraat)

Op de locatie Oosterstraat begint het gymnasium in leerjaar 1. Leerlingen maken kennis met het leven en denken van de Grieken en Romeinen. Welke taal spraken zij? Wie waren hun goden? Hoe organiseerden zij hun bestuur? Welke grote denkers brachten zij voort? En wat merken wij in onze samenleving nog van hun taal en cultuur? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod bij de vakken filosofie (alleen klas 3), Grieks en Latijn.

Het gymnasiumonderwijs is anders:

  • meer zelfstandig
  • leerlingen leren onderzoeken en analytisch te denken
  • met projectweken

De eerste maanden van leerjaar 1 krijgen leerlingen les in klassieke cultuur, daarna starten ze met het leren van de Latijnse taal. Vanaf het tweede leerjaar volgt het vak Grieks. In het derde jaar krijgen de leerlingen ook het vak filosofie.

Projectweek en excursies
Twee keer per jaar is er een vakoverstijgend meerdaags project. Dat betekent dat er meerdere vakken bij betrokken zijn. Hierbij verdiepen leerlingen zich samen met leerlingen van andere leerjaren in één centraal onderwerp. In elk leerjaar wordt voor de leerlingen een excursie of buitenlesactiviteit georganiseerd die gericht is op het lesprogramma klassieke taal en cultuur.

Goed voorbereid
Leerlingen die het gymnasium volgen, zijn goed voorbereid op de toekomst. Zij leren analytisch en kritisch te denken en leren hoe ze grote opdrachten/projecten moeten aanpakken.

Het gymnasium is voor leerlingen:

  • met een vwo-advies van de basisschool
  • die van uitdaging houden
  • die zelfstandig kunnen werken en die graag van alles willen weten