Esdal NieuwsFAQ

Havo (locatie Boermarkeweg)

Na de brugperiode gaan de meeste leerlingen naar de derde klas van de mavo. Een flink aantal tweedeklassers heeft echter de ambitie om na het tweede leerjaar naar het derde leerjaar van de havo te gaan. Voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het tweede leerjaar is er in het najaar een ouderavond waarin de gang van zaken uitgelegd wordt. De mentoren bespreken de mogelijkheden en de voorwaarden van een overstap naar de havo uiteraard ook met de leerlingen. Voor leerlingen die in het eerste jaar zó goed presteren, dat ze duidelijk beter op hun plaats zijn in havo, maken we een uitzondering op de tweejarige brugperiode: zij kunnen na een jaar overstappen naar het tweede leerjaar van de havo.

Er worden gedurende het jaar een aantal determinerende toetsen afgenomen om te bepalen of de leerling op mavo- of havoniveau presteert. Op basis van deze toetsen bepalen de docenten hun advies.

Leerlingen die op de locatie Boermarkeweg zitten en na een of twee jaar doorstromen naar de havo, gaan naar de locatie Oosterstraat van het Esdal College.