Esdal NieuwsFAQ

Inhalen van toetsen en werkstukken

Voor het inhalen van proefwerken en werkstukken hebben we de volgende regelingen vastgesteld:

Proefwerken/schriftelijke overhoringen
Leerlingen die om een geldige reden het proefwerk of een s.o. niet gemaakt hebben, krijgen de mogelijkheid om het proefwerk in te halen. Daarvoor gelden de volgende afspraken:

  • Zodra de leerling terug is op school, in elk geval binnen twee weken, maakt hij/zij in overleg met de docent een afspraak met betrekking tot inhalen van de gemiste toets.
  • Meldt de leerling zich niet of is de leerling op het afgesproken moment niet aanwezig, dan neemt de docent zo spoedig mogelijk contact op met de leerlingcoördinator. Deze zorgt ervoor dat hij een gesprek heeft met de leerling om vast te stellen wat er aan de hand is. Als de betreffende leerling geen geldige reden heeft (dit is ter beoordeling aan de leerlingcoördinator), wordt het cijfer voor dat proefwerk een 1. De leerlingcoördinator maakt met de leerling een nieuwe afspraak voor het alsnog maken van de toets. Het hiervoor behaalde cijfer wordt gemiddeld met de eerder toegekende 1. De ouders/verzorgers worden hiervan door de leerlingcoördinator op de hoogte gesteld. Bij het achteraf verkrijgen van relevante informatie behoudt de locatieleiding zich het recht voor om genomen besluiten te heroverwegen. Deze regel geldt voor de onderbouw. Voor de regels die in de bovenbouw gelden, verwijzen we naar het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Eindexamenreglement.

Werkstukken
Een leerling die zonder geldige reden een werkstuk niet op het aangegeven tijdstip inlevert, krijgt een 1 voor dat werkstuk. Hij/zij wordt vervolgens verplicht om het werkstuk alsnog op een door de docent vastgesteld moment in te leveren. Voor de onderbouw geldt, dat het cijfer voor dit onderdeel een gemiddelde van de 1 en het reëel behaalde cijfer wordt. Levert de leerling het werkstuk ook op dat tweede vastgestelde moment niet in, dan krijgt de leerling het cijfer 1 voor het werkstuk.

De leerling gaat vervolgens in overleg met de leerlingcoördinator. De leerling krijgt in dat geval de opdracht om op school te werken aan een vervangende soortgelijke opdracht. De ouders/ verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gesteld. In overleg met de docent bepaalt de leerlingcoördinator of de leerling aan de verplichting voldaan heeft. Indien een leerling ook aan die verplichting niet voldoet, krijgt de leerling geen rapport, hetgeen tot gevolg heeft dat de overgang naar het volgende leerjaar geblokkeerd wordt. Voor de regels die in de bovenbouw gelden, verwijzen we naar het Programma van Toetsing en Afsluiting en Eindexamenreglement.