Esdal NieuwsFAQ

Jeugdagent

Namens de politie onderhoudt een jeugdagent contact met onze school. De jeugdagent heeft zitting in het ondersteuningsadviesteam. Samen met de toezichthouders zorgt de jeugdagent voor het scheppen van een sfeer van orde, rust en veiligheid.