Esdal NieuwsFAQ

Jeugdarts

De jeugdarts houdt spreekuur in onze school. Daarnaast verricht de jeugdarts onderzoek naar de gezondheidstoestand van de leerlingen in leerjaar 2. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen via de coördinator leerlingzaken een afspraak maken met de jeugdarts. Als een leerling veelvuldig ziek is, wordt dat doorgegeven aan de jeugdarts. Deze kan de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) vervolgens voor een gesprek uitnodigen. De jeugdarts heeft zitting in het zorgadviesteam.