Esdal NieuwsFAQ

Jeugdarts (locatie Boermarkeweg)

De jeugdarts houdt spreekuur in onze school. Daarnaast verricht de jeugdarts onderzoek naar de gezondheidstoestand van de leerlingen in leerjaar 2. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen via de leerlingcoördinator een afspraak maken met de jeugdarts. Als een leerling veelvuldig ziek is, wordt dat doorgegeven aan de jeugdarts. Deze kan de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) vervolgens voor een gesprek uitnodigen. De jeugdarts heeft zitting in het ondersteuningsadviesteam.