Esdal NieuwsFAQ

Jeugdarts/jeugdverpleegkundige

De jeugdarts/jeugdverpleegkundige houdt spreekuur in onze school. Leerlingen die dat willen, kunnen gebruik maken van dit spreekuur. Daarnaast verricht de jeugdarts/jeugdverpleegkundige onderzoek naar de gezondheidstoestand van de leerlingen in leerjaar 2. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen via de teamleiders een afspraak maken met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. Als een leerling veelvuldig ziek is, wordt dat doorgegeven aan de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. Deze kan de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) vervolgens voor een gesprek uitnodigen. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige heeft zitting in het ondersteuningsadviesteam.