Esdal NieuwsFAQ

Jeugdarts (locatie Oosterstraat)

De jeugdarts houdt elke 14 dagen spreekuur op school voor leerlingen die een gesprek of een onderzoek wensen. Indien de ouders/verzorgers dit wensen, kunnen zij hierbij aanwezig zijn. Alle leerlingen uit leerjaar 2 worden door de jeugdarts of verpleegkundige gezien. Alle vierdeklassers doen mee aan het project ‘Jij en je gezondheid’.