Esdal NieuwsFAQ

Junior College (locatie Borger)

De eerste twee jaar op school gaan leerlingen op allerlei manieren onderzoeken en ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en kunnen en wat ze gaan doen. In het Junior College is daar alle tijd en ruimte voor. In een eigen lokaal met een docent die veel lessen geeft, gaan leerlingen aan de slag om na twee jaar op de goede plek de school succesvol af te ronden. Naast alle lessen die bij het voortgezet onderwijs horen, krijgen leerlingen lessen over sociale media, leren leren, sociale vaardigheid, kunst, muziek en nog veel meer. Ook gaan ze op zoek naar waar ze goed in zijn. Dat doen we bijvoorbeeld met praktijklessen, snuffelstages en gastlessen.

Het Junior College wordt aangeboden in leerjaar 1 mavo en in leerjaar 1 en 2 vmbo-bb/kb.