Esdal NieuwsFAQ

Junior College

Alle leerlingen starten in leerjaar één in het Junior College. In het Junior College proberen we de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. We doen dat onder meer door er samen met de leerlingen achter te komen wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit doen we door de leerlingen veel ruimte te geven om te ontdekken, te ervaren en zich te oriënteren. We proberen hierbij de definitieve keuzes voor niveau of richting zo lang mogelijk uit te stellen. We maken steeds meer gebruik van de wetenschappelijke kennis van het tienerbrein en proberen dat te vertalen naar de lessen. Zo vinden we het belangrijk dat leerlingen goed leren samenwerken en veel bewegen.

In het Junior College werken docenten die veel uren met de leerlingen doorbrengen, zodat ze de ontwikkeling goed kunnen volgen, maatwerk kunnen bieden in ondersteuning en begeleiding en aan vaardigheden die nodig zijn om je zowel in als buiten school goed te kunnen ontwikkelen. In het Junior College proberen we erachter te komen waar voorkeuren liggen op het gebied van motivatie, communiceren, leren en organiseren. Met deze kennis (Performance Types) is het aan ons de uitdaging ons onderwijsaanbod zo af te stemmen dat de leerling tot een manier van leren komt die aansluit bij zijn of haar voorkeuren, met als uiteindelijk resultaat dat de leerling beter gaat presteren.

In het rooster zijn uren opgenomen die we flexibel kunnen invullen met o.a. mediawijsheid, dyslexiebegeleiding, ondersteuning voor spelling of rekenen, maar ook verdieping. Ook hebben we flexlessen waar leerlingen extra uitleg voor een vak kunnen krijgen. We streven ernaar dat leerlingen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor dit keuzeproces. Daarnaast kunnen leerlingen in het Junior College bij de keuze-uren voor een activiteit kiezen waar ze maar liefst twee uur per week mee aan de slag willen. Daar zitten altijd de onderdelen sport en creatief bij. Meerdere keren per jaar mogen de leerlingen opnieuw kiezen.

Alle leerlingen gaan zich tijdens het eerste jaar oriënteren op de profielen. Pas aan het eind van leerjaar 1 wordt een voorlopige keuze gemaakt voor het profiel behorende bij het examenprogramma. Mochten leerlingen in leerjaar 2 erachter komen dat een ander profiel beter past bij interesses en keuzes voor in de toekomst, dan is er altijd de mogelijkheid om te veranderen van profiel.