Esdal NieuwsFAQ

Junior College

In het Junior College proberen we de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. We doen dat onder meer door er samen met de leerlingen achter te komen waar hun voorkeuren liggen. Voorkeuren op het gebied van motivatie, communiceren, leren en organiseren. Met deze kennis (typologieën) is het aan ons de uitdaging ons onderwijsaanbod zo af te stemmen dat de leerling tot een manier van leren komt die aansluit bij zijn of haar voorkeuren. Het uiteindelijk resultaat is dat de leerling beter gaat presteren. In het Junior College wordt veel tijd besteed aan vaardigheden die nodig zijn om je als leerling zowel in als buiten school goed te kunnen ontwikkelen. In het rooster zijn coachuren opgenomen die we flexibel kunnen invullen met o.a. studievaardigheden, sociale vaardigheden, groepsvorming, mediawijsheid, dyslexiebegeleiding, ondersteuning voor spelling of rekenen, maar ook verdieping.

Alle leerlingen die met een basis-of kaderberoepsgericht advies binnenkomen, gaan zich tijdens het eerste jaar oriënteren op vijf beroepsprofielen.

Kortom, in het Junior College krijgen leerlingen volop de tijd, ruimte en begeleiding om te ontdekken en te ervaren wie ze zijn, waar hun talenten en voorkeuren liggen en welke keuzes ze daarin zelf kunnen maken. Met deze kennis en vaardigheden denken wij dat ze een goede start maken met hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.